Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3006 Fjernsynssjangrer og formater med hovedvekt på dokumentar

Fjernsynssjangrer og formater med hovedvekt på dokumentar
Back Tilbake
Kode
FJPR3006
Studiepoeng
22
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sjangerstudier har vært og er viktige innen litteratur og film. Sjangersystemet som Hollywood utviklet på 30–tallet standardiserte filmene i noen få hovedsjangrer. På 60–tallet begynte sjangersystemet å gå i oppløsning. Filmer med kassasuksess ble sjangerdannende. Slik ble det også innen fjernsynet. I dag er studier av fjernsynssjangrene økende. Ikke bare fjernsynsformater og -former interesserer forskerne; historiske studier av fjernsynssjangrene er også blitt store forskningsfelt. Fjernsynet er imidlertid i større grad enn litteratur og film preget av en tendens til sjangerblanding – nyere «sjangrer» som «reality» (for eksempel Big Brother) har trekk både av dokumentar, såpeopera og spill/gameshow. Et trekk ved fjernsynet er at stadig større deler av programskjemaet presenteres som faste serier. Også dette trekket gjør det interessant å studere fjernsynssjangrer som et viktig element i hvordan fjernsyn kommuniserer med sine seere både innen underholdning og faktaprogrammer.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten

- fordype seg i filmsjangrenes standardisering, utvikling og gradvise avvikling,

- få mer inngående kunnskap om de vanligste fjernsynssjangrene (nasjonalt og internasjonalt): TV-fiksjon (såpeopera, sitcom, detective/cop-show), TV-underholdning (quiz/game-show, talkshow) TV-fakta (dokumentar, sportsdekning) og blandingssjangrer som barne-tv og reality-tv,

- få kjennskap til hvordan de forskjellige sjangrene studeres og analyseres,

- få innsikt i debattene omkring relasjonen mellom ulike sjangrer, resepsjonsformene og samfunnsutviklingen,

- kunne fordype seg innen fagspesifikke områder som regi, dramaturgi, klipp/redigering, etc.

- kunne utvikle og lage produksjoner innenfor fjernsynssjangrene som blir presentert

Undervisnings- og læringsmetode

I løpet av emnet vil det i tillegg til forlesninger og workshop bli arrangert produksjoner av ulike dokumentarprogrammer

Emne er obligatorisk for

Master i fjernsynsproduksjon (regi eller teknikk) fordypning i dokumentar


Eksamensform

Studentene lager 3 pastisjer/korte dokumentarprogrammer som skal presenteres i en historisk

kontekst.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L