Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3003 Fjernsynssjangre og - formater med hovedvekt på flerkameraproduksjon

Fjernsynssjangre og - formater med hovedvekt på flerkameraproduksjon
Back Tilbake
Kode
FJPR3003
Studiepoeng
22
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
11
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

De første fjernsynsendinger som har blitt laget har vært flerkameraproduksjoner – direktesendt fra et tv-studio. Denne ”ur”-formen for tv-produksjon er på mange måter fjernsynsmediets bidrag til medieutviklingen. Kringkaste det som skjer her og nå, ved hjelp av mange kamera og mikrofoner er den dag i dag fjernsynets største fortrinn, det er det som samler publikum,

etablerer ”vi”-følelsen – et slag felleskap som kommer best til uttrykk ved store internasjonale hendelser. som f.eks. olympiske leker, nasjonale begivenheter (Kongens begravelse) eller medieskapte øyeblikk (som f.eks. Idol-finale). Emnet presenterer ulike former for flerkameraproduksjoner (som nyheter, sport, debatt, barnetv, underholdning, musikk, kultur etc) og plasserer disse i en historisk-kulturell sammenheng. I tillegg vil studentene blir kjent med dagens og morgendagens utviklingen på feltet.

Som en del av emnet utvikler studentene egne flerkameraproduksjoner både i studio og som OB-produksjoner (outdoor-broadcasting).

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten

- blir kjent med ulike sjanger innen flerkameraproduksjon, dets utvikling og gradvise avvikling,

- få innsikt i debattene omkring relasjonen mellom ulike sjangrer, resepsjonsformene og samfunnsutviklingen,

- kunne fordype seg innen fagspesifikke områder som regi, dramaturgi, klipp/ redigering, etc.

- kunne utvikle og lage produksjoner innenfor fjernsynssjangrene som blir presentert

Undervisnings- og læringsmetode

I løpet av emnet vil det i tillegg til forlesninger og workshop bli arrangert gruppearbeid med produksjon av ulike programformer.

Emne er obligatorisk for

Master i fjernsynsproduksjon (regi eller teknikk) med fordypning i flerkamera


Eksamensform

Studentene bidrar til 3 pastisjer/korte flerkameraproduksjoner som skal presenteres i en historisk kontekst.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L