Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3004 Fjernsynsproduksjon 1 - flerkamera

Fjernsynsproduksjon 1 - flerkamera
Back Tilbake
Kode
FJPR3004
Studiepoeng
22
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
11
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Fjernsynet er i en konstant forandring. Aldri har disse forandringene vært så tydelig og omfattende som i dag. Konkurransen mellom de mange fjernsynsstasjonene, produksjonsselskapene fører til et økende krav om nyskapende og innovativ fjernsynsproduksjon. Markedet for produksjon og salg av programmer blir mer og mer globalt. Det foregår en rivende teknologisk utvikling som resulterer i nye produksjonsmåter, visningsarenaer og ikke minst programkonsepter. Den teknologiske utvikling har også bidratt til en demokratisering av fjernsynsproduksjonen. Stadig flere har teoretisk sett mulighet til å lage sine fjernsynsprogrammer. Nøkkelfaktoren er ikke lenger tilgang til teknikken, men fagkunnskapen, ferdighetene og talentet.

Læringsmål

Gjennom studiet skal studentene

- få utviklet sin innsikt i hvordan programmer i det valgte formatet skapes,

- fordype seg i ulike uttrykksmåter innen det valgte formatet,

- lære virkemidler, dramaturgiske grep,

- profesjonalisere sine egne ferdigheter som programskapere,

- eksperimentere med nye programkonsepter.

Undervisnings- og læringsmetode

Hele studiet er lagt opp til et integrert løp. I de praktiske emnene bygges det videre på produksjonsferdighetene fra bachelorutdanningen. Fordypningen utvikles i to retninger. Formatene blir lengre og krav til profesjonalitet større. Det er et krav at studenten velger tre ulike sjangrer i løpet av de tre valgbare emnene og at et av dem er innenfor det samme emnet som

den planlagte masterproduksjonen. Produksjonene gjennomføres i samarbeid mellom masterstudentene fra fjernsynsregi og fra

fjernsynsteknikk.

Emne er obligatorisk for

Master i fjernsynsproduksjon (regi eller teknikk), fordypning i dokumentar


Eksamensform

Hvert emnet avsluttes med en produksjon som leveres sammen med en faglig refleksjon.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L