Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1004 Finansregnskap

Finansregnskap
Back Tilbake
Kode
ØKA1004
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Krav til regnskapet
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Regnskapets oppbygging, kontoplan
 • Registrering
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Avskrivninger, periodiseringer
 • Verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler
 • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Presentasjon av resultat og balanse
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
 • Regnskapsanalyse
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømanalyse og foreta regnskapsanalyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger. Øvinger under veiledning

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA

Emne er valgbart for
BOL – som del av 15 studiepoengs valgemne
Arbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).

Omfang og antall fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved kursstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Tilatte hjelpemidler: Kalkulator

Erstatter
Grunnleggende regnskap (del av Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og regnskap), Finansregnskap med analyse
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L