Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1006 Markedsføring

Markedsføring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1006
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil omfatte sentrale problemstillinger og teorier, inklusiv følgende temaer.

 • Markedsføringens oppgaver
 • Markedsføringens historiske utvikling
 • Grunnleggende definisjoner og begreper
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsføringens strategiske forankring
 • Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel)
 • Segmentering, markedsanalyser og prognoser
 • Markeds- og kundeorientering
 • Relasjons- og dialogmarkedsføring
 • Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet
 • Etikk, miljø og samfunnsansvar
 • E-handel
 • Internasjonal markedsføring og den globale markedsarena

Andre temaer og nye teorietiske vinklinger vil bli tatt opp når disse oppstår eller etablerer seg i praksisfeltet.

Læringsmål

Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet vil gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid og prosjektarbeid i form av arbeidskrav, skriftlige og muntlige – problembasert læring med anvendelse innen markedsføring, primært i form av case oppgaver.
Emne er obligatorisk for

BØA og ÅØA


Arbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).

Muntlig(e) presentasjon(er).

Omfang og antall fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved kursstart.

Eksamensform

4-timers individuell skriftlig eksamen

Erstatter
Grunnleggende markedsføring i BØA studiet (6 studiepoeng).
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L