Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1007 Studieforberedende kurs for økonomer

Studieforberedende kurs for økonomer
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1007
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi kunnskap i IT baserte verktøy og anvendelse av IT baserte ferdigheter, deriblant regneark, skriveprogram og presentasjonsprogram.

Sentralt i emnet er også å gi studentene en ”økonomisk forståelse” og ”økonomisk leseferdighet” – altså en introduksjon til fagområdene de skal inn i, en anskueliggjøring av den tverrfaglige virkeligheten en bedrift eller organisasjon operere i, og en eksponering til en del praktiske verktøy og ferdigheter som vil være nyttig og nødvendig i studiet.

Trening i gruppearbeid og bevisstgjøring av arbeids- og læringsformer vil også inngå i emnet.

Læringsmål

Studentene skal beherske grunnleggende elementer i Excel, Word, Powerpoint, Fronter og andre relevante programvarer. Studentene skal ha kunnskap om og bevissthet på kommunikasjon, kvantitativ og kvalitativ skriftlig fremstilling og muntlig fremstilling. Studentene skal få praktisert sine ferdigheter. Studentene skal være forberedt for arbeidsoppgaver de vil bli stilt overfor i studiet og i arbeidslivet.

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA


Arbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).

Muntlig(e) presentasjon(er).

Omfang og antall fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved kursstart.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L