HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1008 Bedriftsøkonomisk analyse

Skriv ut Skriv ut
Bedriftsøkonomisk analyse
Back Tilbake
Kode
ØKA1008
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en bred innføring i sentrale bedriftsøkonomiske prinsipper, modeller og problemstillinger knyttet til bedriftens kortsiktige tilpassing i markedet - grunnlaget for "driftsbeskutninger". Viktige tema er;

  • Kostnadsteori
  • Markedsteori: ulike markedsformer
  • Bidragsmodellen
  • Økonomiske beslutninger - lønnsomhet og risiko
  • Lønnsomhetsanalyser og lønnsomhetsvurderinger
  • Kalkulasjon
    Driftsregnskap og avviksanalyser
Læringsmål

Emnet skal gi den første innsikt i bedriftsøkonomisk teori og anvendelse. Det legges vekt på forståelse av bedriftsøkonomiske begreper, sentrale problemstillinger og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir et grunnlag for videre studier i bedriftsøkonomi - både mot anvendelse og fordyping.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger

Øvinger m/veiledning

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA


Arbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).

Omfang og antall fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved kursstart.

Eksamensform

En 4-timers dagseksamen som eneste grunnlag for karakterfastsetting

BØA-standarhjelpemidler

Kalkulator

Erstatter
Deler av grunnleggende bedriftsøkonomi og deler av investering og finansiering, driftsregnskap og budsjettering
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L