Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Friluftslivslære

Friluftslivslære
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Kjell Haugen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Norsk natur byr på store variasjoner, ulike naturmiljø og vekslende årstider. Dette gir gode muligheter for en aktiv og mangfoldig friluftslivsutøvelse.

Gjennom samlinger i ulike naturmiljøer vil studentene utvikle ferdselskompetanse innen utvalgte områder av friluftslivet. Trygg ferdsel, samarbeid og turglede står sentralt. I tillegg vektlegges miljøorientering.

Læringsmål

Studentene skal utvikle handlingsferdigheter i og kunnskap om:

 • Ferdsel i forskjellige naturmiljøer gjennom hele året
 • Natur, mennesker i natur og miljøorientering
 • Sikkerhetsvurdering og førstehjelp for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet
 • Utøvelse av friluftsliv som et grunnlag for senere å kunne arbeide med grupper ute
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen legges til rette gjennom studieårets åtte samlinger og Fronter. Opplevelser og erfaringer danner grunnlag for refleksjon og utvikling. Etter hver samling leverer studentene refleksjonsnotat og får tilbakemelding fra faglærer. Disse refleksjonsnotatene utgjør studentens mappe.

Forkunnskaper

Ingen forkrav. Må tas samtidig som Fagdidaktikk.


Eksamensform
 • Krav til aktiv deltakelse og 100 % oppmøte (bestått/ikke bestått)
 • Mappeevaluering av refleksjonsnotater (bestått/ikke bestått)
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Følgende fagartikler deles ut i forbindelse med samlingene:

Augestad, Trond (1995): Overnatting i snøen. Kroppsøving nr. 4, s.4-10

Driscoll John (1995): Seiling for begynnere. Schibsteds fritidsbøker. Oversatt av Viggo Heimland. Oslo: Schibsted.

 • Å mestre vinden (s.20-23)
 • Kurser (s.24-25)
 • Ordliste (s.92-93)

Fink, Hans (2002): Et mangfoldig naturbegrep. I: Agger, P (red.) (2002): Naturens verdi. Gads forlag. (s. 29-37)

Gjærevoll, Olav; Jørgensen, Reidar og Tande Lid; Dagny (2002): Fjellflora. Gyldendal fakta, 12. utg. (s.4-18)

Høyem, Jannicke (2006): Er friluftsliv og miljøbevissthet to sider av samme sak? Kronikk i Nordlys mandag 6.februar 2006. http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article1939647.ece

 

Annen kjernelitteratur

Bischoff Anette og Mytting Ivar (1999): Friluftsliv - grunnbok, studieretning for idrettsfag. Gyldendal.

 • Kapittel 6: Ly og leir (s.85-93)
 • Kapittel 7: Mat, bål og baking (s.94-108)

Krogvold, Laila og Pål (2004): Kanoboka. Naturforlaget.

 • Kapittel 1 – 10 (s.1-130)

Melbye, Mats D. (1997): Friluftsliv i vinterfjellet. Universitetsforlaget: Oslo. Forberedelser (s.14-41)

 • Orientering (s.50-65) (NB! Feil om kartreferanser s. 53)
 • Vær (s.65-74)
 • Leir (s.75-93)

Miljøverndepartementet (2001): Om lov om friluftslivet av 28.juni 1957 nr. 15. (59 s.)

Norsk førstehjelpsråd (2004): Førstehjelp. (4. opplag) Gyldendal undervisning. Hele boka (s. 7-149) (NB! Endret standard for HLR 01/02-06 s. 24)

Nordli, Øyvind (2000): Fjellet i snø, vind, sol og tåke: handbok for fjellturen. Samlaget, Oslo.

 • Kapittel 1-15 (s.10-73)
 • Kapittel 17 (s.80-84)
 • Kapittel 20-21 (s.91-100)

 

Til sammen 645 sider. Forbehold om endringer.

I tillegg ca. 250 sider selvvalgt pensum. Anbefalt litteratur oppgis ved studiestart.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L