Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Friluftsliv, kultur og samfunn

Friluftsliv, kultur og samfunn
Back Tilbake
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Kjell Haugen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom en hjemmeoppgave får studentene mulighet til å kombinere studiets moduler på en helhetlig måte.

 

Læringsmål

Studentene skal:

  • Se teori og praksis i friluftslivsfaget i sammenheng
  • Kunne gjøre rede for og drøfte planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning/læring/opplevelse i/gjennom/om friluftsliv
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består i hovedsak av individuelt arbeid med en hjemmeoppgave. Oppgaven er veiledet. Videre vil basisgruppen fungere som ressurs for arbeidet. Oppgaveteksten presenteres for studentene i begynnelsen av periode 3. Undervisningen legges til rette gjennom studieårets 8 samlinger og gjennom Fronter.

Forkunnskaper

Emnet forutsetter Friluftslivslære og Fagdidaktikk. De tre emnene kan tas samtidig.


Eksamensform

Hjemmeeksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kjernelitteratur

Fagartikler som deles ut ved studiestart:

Woon, Long Litt (1993): ”Hvordan jeg lærte å gå på tur. Norsk friluftsliv sett utenfra” i: Klepp, Ingunn Grimstad og Svarverud, Rune 1993: Idrett og fritid i kulturbildet. Humaneoradagene 1993. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Annen kjernelitteratur

Bischoff Anette og Mytting Ivar (1999): Friluftsliv - grunnbok, studieretning for idrettsfag. Gyldendal.

  • Kapittel 1: Mål og mening (s.8-15)
  • Kapittel 3: Friluftsliv og friluftslov (s.54-63)

 

Til sammen 25 sider. Forbehold om endringer.

I tillegg ca. 200 sider selvvalgt pensum. Anbefalt litteratur oppgis ved studiestart.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L