Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INN3008 Kreative prosesser, storytelling og opplevelsesproduksjon

Kreative prosesser, storytelling og opplevelsesproduksjon
Back Tilbake
Kode
INN3008
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på teori om kreative prosesser og utvikling av opplevelser. Det fokuseres blant annet på hvordan bedrifter kan anvende storytelling som virkemiddel for å skape opplevelser og opplevelsesprodukt. Dette innebærer at studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan kreative prosesser kan utløses, organiseres og ledes generelt, spesielt knyttet til utvikling av de gode historiene. Videre skal studentene få innsikt i ulike teknikker for å utvikle de gode historiene, for eksempel gjennom dramaturgi, og kunnskap om hvordan storytelling på ulike måter kan fungere som et virkemiddel i utvikling av opplevelser - fra digitale fortellinger, naturfortellinger, til bruk i utvikling av bedriftskonsepter og markedsføring av produkter. Det vil bli benyttet praktiske eksempler på opplevelsesprodukter basert på fortellinger/storytelling for å illustrere sentrale pensumelementer.

Læringsmål

Formålet med emnet er å gi studentene kunnskap om utvikling av konsistente opplevelsesprodukt. Det legges vekt på hvordan slike produkt kan utvikles gjennom kreative prosesser og formidlingsopplegg. Emnet skal både gi teoretisk grunnlag for å forstå og analysere slike prosesser, men også kunnskapsmessige forutsetninger for å organisere og lede denne typen produktutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen legges opp som 4 samlinger à 2-3 dager. Samlingene omfatter forelesninger og seminar. Det gis øvingsoppgaver relatert til pensum, som studentene skal arbeide med mellom samlingene.

Forkunnskaper

For eksterne søkere er opptakskravet som for master i innovasjon og næringsutvikling eller annen relevant utdanning på bachelornivå

Se master i innovasjon og næringsutvikling: her

Emne er valgbart for
Master i Innovasjon og næringsutvikling.

Emnet lyses også ut for eksterne søkere, med opptakskrav som for master i Innovasjon og næringsutvikling.
Arbeidskrav

2 av øvingsoppgavene er obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen. Studentene kan levere oppgavebesvarelser individuelt eller i grupper med inntil 3 studenter. Det vil imidlertid bli stilt større krav til omfang og dybde i oppgaver som løses av grupper.

Eksamensform

Emnet evalueres gjennom en større hjemmeoppgaveoppgave/et essay som danner grunnlaget for muntlig eksamen. Avsluttende muntlig eksamen er individuell.

Erstatter
Erstatter opprinnelig emne Reiselivsutvikling - globale og lokale utfordringer
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L