Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning og coaching

Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning og coaching
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Språk, narrativer og kropp som innfallsvinkler til selvrefleksivitet
 • Verdier og kulturforståelse i veiledning og coaching
 • Faglig veiledning/coaching i relasjonsbygging og samspillsteori
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Grunnlagstenkning – knyttet til praktisk og teoretisk fundament for veiledning og coaching
 • Kunnskapssyn og kunnskapsdannelse
Læringsmål
 • Evner å møte egen forforståelse
 • Har innsikt i egen atferd og eget forhold til konflikter
 • Innsikt i og ferdigheter til å forstå og respektere ulik forståelse
 • Synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre.
 • Vurdere metode og teori på en kritisk og reflektert måte
 • Lede og gjennomføre veiledning og coaching på en faglig reflektert, fleiksibel og troverdig måte
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er organisert med 3 dagers samling som oppstart, ellers er torsdag samlingsdag. Semesteret avsluttes med en 2 dagers samling. Det er tilsammen14 samlingsdager i høstsemesteret . 15 timer gruppeveiledning ledet av høgskolens veiledere er lagt inn i samlingstida.

Egen veiledningspraksis tilsvarende 15 timer går utenom. Likedan arbeid i basisgrupper og skriving av arbeidskrav. Undervisningsmetodene på samling for øvrig varierer mellom forelesninger, øvelser og drøftinger.

Emne er obligatorisk for

Veil og coaching trinn II


Arbeidskrav

Personlig læreplan

1 Litteraturlogg

3 refleksjonslogger

2 praksislogger

15 timer egen praksis med veiledning/coaching

15 timer gruppeveiledning ledet av Høgskolens veiledere

Eksamensform

Refleksjonsbasert hjemmeoppgave – med tidligere arbeidskrav som bakteppe. ”Meg selv som veileder/coach”. (3000 ord)

Erstatter
Veiledning og coacning trinn 2 (emnet deles i to nye emner)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L