Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Veiledning og coaching i ulike kontekster

Veiledning og coaching i ulike kontekster
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
hele semesteret
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Anne-Marie Aubert
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Utvikle teorietisk og analytisk forståelse av behov for veiledning og coaching i ulike kontekster.
 • Se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
 • Med utgangspunkt i faglig kontekst kunne variere strategi og metodisk tilnærming og begrunne faglige valg og standpunkter
Læringsmål
 • Studentene har innskikt i og forståelser for ulike arbeidskontekster
 • Innsikt i egen og andres kulturforståelse
 • Evner å samarbeide med ulike profesjoner/forskjellige sammenhenger
 • Evner å koble sammen teori og praksis
 • Videreutvikle evne til å møte mennesker på måter som gis ut fra den aktuelle situasjonen
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet har 11 samlingsdager – (torsdag) og avsluttes med en to dagers samling.15 timer gruppeveiledning ledet av høgskolens veiledere er lagt inn i samlingstida.

Egen veiledningspraksis tilsvarende 15 timer går utenom. Likedan arbeid i basisgrupper og skriving av arbeidskrav. Undervisningsmetodene på samling for øvrig varierer mellom forelesninger, øvelser og drøftinger.

Emne er obligatorisk for

Veil og coashing trinn II


Arbeidskrav
 • Tilbakemelding til medstudent på refleksjonsoppgave
 • 1 litteraturlogg
 • 2 refleksjonslogger
 • 3 praksislogger
 • 15 timer gruppeveiledning ledet av skolens veiledere
 • 15 timer egen praksis med veiledning/coaching
Eksamensform
 • Avsluttende individuell hjemmeeksamen med selvvalgt problemstilling over en uke. (7000 ord)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L