HiL > Den norske filmskolen

Filmbanner

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB etablerer Talent Norge talentprogrammet ArtEx. Programmet skal støtte og sikre kunstnere i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere og skal rekruttere fem talenter hvert år i fire år.

Den norske filmskolen fikk 1. november oppnevnt et Senter for fremragende utdanning av NOKUT. Kjernen i senteret skal være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. - Jeg er stolt på filmskolen og høgskolens vegne. Det er en flott anerkjennelse av filmskolens høye kvalitet, sier rektor Kathrine Skretting.

Showreel fra Den norske filmskolen på HiL gir et innblikk i noe av det filmstudentene våre har jobbet med de siste årene. Husk søknadfrist for våre studier med studiestart høsten 2017 - bachelor 9. januar, master 5. januar og 24. februar 2017.

Når storfilmen "Kongens nei" har premiere 23. september, er det med produsent Finn Gjerdrum i ryggen og regissør Erik Poppe ved roret. Begge tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. Flere andre med HiL-tilknytning har bidratt til filmen.

Hele fem prosjekt fra filmskolens avgangsstudenter i vår er plukket ut til den nordiske pithekonkurransen Nordic Talents'16. Konkurransen arrangeres i København i månedsskiftet august/september.

Eksamensfilmen "Generation Mars" fra Den norske filmskolen er nominert til Student Academy Award i kategorien Foreign Narrative. Prisutdelingen skjer i Beverly Hills 22. september.

Søknadsfrister

Oppstart nytt bachelorkull i august 2017, med søknadsfrist 9. januar 2017.

SØK NÅ!

 

Next Masterprogram starting September 2017. Application date January 5th 2017.

APPLY NOW!

Blogg

 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L