Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Ansatte > Faglig stab > Fredrik Graver

Fredrik Graver

Tittel: Fungerende dekan
E-post: fredrik.graverSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 74 63

Fredrik Graver

Fredrik Graver er førstelektor i filmproduksjon, fungerende dekan og leder for CEFIMA.

Se mer på Fredrik Gravers hjemmeside

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L