Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Etter- og videreutdanning

Acting for the camera

Arrangør: Den norske filmskolen i samarbeid med Teaterhøgskolen (KHiO) og Norsk Skuespillerforbund

Kurssted: KHiO og Lillehammer

Tid: 30. januar- 3. februar 2017. (5 dager heltid)

Prakisperiode: uke 7-11

Det må i tillegg beregnes en del tid brukt på forberedelse, både til kurset og til praksis

Målgruppe: Skuespillere som ønsker å få mer erfaring med film/TV. Vi vil etterstrebe en bred alderssammensetning.  

Deltagere:

8 skuespillere, medlemmer av Norsk skuespillerforbund                             

8 skuespillerstudenter fra 3. året på KHiO                                                                

4 profesjonelle filmregissører, seminarleder, produksjonsleder, skuespiller-veileder.                                   

Studenter fra Den norske filmskolens klipp-, foto, og regilinjer. 

 

Kursleder er den danske instruktøren Lars Sidenius. Fire norske regissører med lang erfaring fra film og teater vil være gruppeledere på kurset. Fotografer, klippere og regissører er bestemt på forhånd av kursledelsen.

  

Formål:Formålet med kurset er at skuespilleren får øvelse i å samarbeide med filmregissøren og lærer å forholde seg til filmkameraet. Kurset har vært holdt i Danmark i ti år og har hatt stor betydning for den positive utviklingen i dansk film og TV-drama de senere årene. Det er hvert år lange ventelister på plasser til kurset.

 
 
Etterutdanning 2
                    Bilder fra seminaret 2017
 

Kursets arbeidsform:

Formen på seminaret er et arbeidsseminar. Under hvert emne i kurset er det korte praktiske øvelser hvor skuespilleren skal forholde seg til en tekst, og sammen med regissøren og fotografen, finne filmiske løsninger på å formidle teksten til filmlerretet. Øvelsene vil bli klippet og vist i plenum. Skuespilleren er med på hele forløpet, også klippingen. Det er kort tid mellom prøver, opptak og redigering og frem til evaluering av den ferdige filmen. Dette vil sikre et sammen-hengende dynamisk forløp.    

 

Emner

Monologen: Monologen er en selvstendig oppgave som skal fremme skuespillerens arbeid ut fra sin egen kreative kraft. Monologen kan baseres på en kort tekst, et dikt eller lignende, og skal ha en varighet som ferdig prosjekt på ca 1,5 min. 

 

Dialogen 1: I denne øvelsen skal to og to skuespillere jobbe sammen. Under arbeidet med å filme disse øvelsene, vil skuespillerne fungere som assistenter for hverandre og hjelpe med lyd, rekvisitter eller annet forefallende.  

 

Dialogen 2: I denne øvelsen,  også kalt ”firepersoners-tekstene”, er det regissørene som bestemmer hele forløpet.  Her vil skuespillerne få erfare en tilnærmet normal innspillings-situasjon. 

 

Skuespillerne er med på hele klippeprosessen i alle øvelser.

 
Skuespiller 1
Skuespiller 2

 Praksisperiode

I tillegg til kurset får skuespillerne anledning til å delta i en praksisperiode i form av en lengre innspilling i Lillehammer og omegn. Andre-års studentene på den norske filmskolen skal spille inn en episode til en TV-serie. (Pilot). Til sammen er det seks slike innspillinger som gjøres i perioden mars/april. Alle hovedfunksjoner i staben kommer fra filmskolen.

 

I tillegg vil 8 skuespillere fra skuespiller-utdanningen ved KHiO, 3års studenter, være med i bærende roller.

 

Casting-prosessen vil avgjøre rolle-besetningen og størrelsen på rollene, men alle deltakerne på kurset vil bli tilbudt deltagelse. Det kan være aktuelt med mindre roller i flere av øvelsene.

 

Innspillingene vil gi god øvelse i å arbeide direkte med filmkamera på et stort team. Alle skuespillerne vil få reise, opphold og dietter dekket for de dagene de deltar på innspilling.

 

De ferdige episodene vil bli vist for NRK Dramas ledelse som vil evaluere dem våren 2015. Vi tilbyr også egen evaluering for skuespillerne som har deltatt. I tillegg vil skuespillerne kunne benytte klipp fra serien på egen showreel.

 

Læringsutbytte

  Kunnskap Ferdigheter Kunstnerisk   kompetanse        

 

Monologen

Kandidaten kan anvende kreative impulser, tekstanalyse, og motta regi for å fremføre en monolog for film/tv Kandidaten kan fremføre en monolog som bidrar til å skape en troverdig rollefortolkning Gjennom monologen kan kandidaten bidra til å skape en film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk

 

Dialogen

Kandidaten kan anvende både egne kreative impulser og tekstanalyse og samspill med andre, og motta regi for å fremføre en dialogscene for film/tv Kandidaten kan delta i en dialogscene som både hever den enkeltes rollefortolkning og bidrar til å løfte de dramaturgiske elementene i scenen Gjennom dialogen og samspill mellom karakterer kan kandidaten bidra til å skape en dramaturgisk spennende film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk

 

Praksis

Kandidaten vil få en god forståelse for skuespillerens arbeid på et filmsett Kandidaten kan anvende både egen rolleforståelse og profesjonelle teknikker for å delta i en film/tv produksjon I samspill med regissør, fotograf, og andre viktige bidragsytere på et filmsett kan kandidaten skape en rollefortolking som bidrar til å heve produksjonens kunstneriske kvaliteter

 

Dagsprogram, dag 1 – 5:

 

Dag 1 – Mandag 30.01.2017

 • Introduksjon av kurset.
 • Monologen. Prøver og opptak.
 • Prøver på den første 2. personers teksten
 • Visning og evaluering av monologen 
 

Dag 2: Tirsdag 31.01.2017

 • Opptak av første to-personers tekster
 • Prøver på de siste to-personers tekster
 • Klipping av de første to-personers tekster 
 

Dag 3: Onsdag 01.02.2017

 • Opptak av de siste to-personers tekster
 • Klipping av de siste to-personers tekster
 • Visning og evaluering av alle to-personers tekster
 

Dag 4: Torsdag 02.02.2017

 • Prøver på alle fire-personers tekster
 • Opptak av første halvpart av fire-personers tekster
 • Opptak av annen halvpart av fire-personers tekster
 • Klipping av første fire-personers tekster
 

Dag 5: Fredag 03.02.2017

 • Klipping av de siste fire-personers tekster
 • Visning og evaluering av de første fire-personers tekster
 • Visning og evaluering av de siste fire-personers tekster
 • Kort evaluering av kursopplegg.
 
Etterutdanning 1
 

Inndeling i teams og arbeidsstruktur

 1. Monologer. Skuespillerne arbeider individuelt med regissør. Arbeidet med monologer er en forholdsvis fri oppgave.
 2. Skuespillerne oppdeles i 8 team á to personer. To team arbeider parallelt med to forskjellige tekster og én regissør. De 8 filmene vises og evalueres i plenum.
 3. Skuespillerne deles inn i teams á 4 personer (kvinne-mann), tilsammen 4 team. Teamene arbeider alene med hver sin regissør.
 4. Skuespillerne arbeider som i 4de arbeidsperiode, men med nye sammen-setninger, andre regissører og andre tekster. Regissørene vil på denne måten få arbeide med så mange som mulig av deltakerne.
 5. Seminaret avsluttes med visning og evaluering av de 8 fire-personers filmene i plenum.
 6. Felles evaluering av hele seminaret. Feedback direkte og skriftlig
 

Sluttvurdering - Formalia

Kurset er studiepoenggivende, og det er her to varianter:

 • de som er med på lang praksis (anslagsvis 12-16 dager på sett) vil, etter fullført praksis og vurdering, få 7,5 studiepoeng
 • de som er med på kort praksis (anslagsvis 4-8 dager på sett) vil, etter fullført praksis og vurdering, få 5 studiepoeng.

Studiepoeng deles ut av Den norske filmskolen ved Høgskolen på Lillehammer.

  

For å kunne motta studiepoeng og kursbevis må kandidatene oppnå ”bestått” på kursets sluttvurdering i form av en muntlig eksamen. Totalvurderingen vil bestå av tre deler:

  
 1. Vurdering av monologen og dialogøvelser fra kursets første del.
 2. Vurdering av utvalgte opptak fra kursets praksisdel
 3. Observasjon av skuespillerens samspill med regissør og medlemmer av filmteamet under begge deler av kurset
   

Det vil legges vekt på skuespillerens utvikling og endelig måloppnåelse. Alle vurderinger foretas av kursledere, og karakteren er ”bestått /ikke bestått”.

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 06.02.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L