Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Regissør Andreas Riiser og klipper Marianne Klemp fra kull 4 i gang med eksamensfilmen

 

Intervju med klippestudent

Filmklipp

Klipperen er den som setter alle billedelementene sammen for å skape filmverkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet for å holde publikums oppmerksomhet og fortelle den historien regissøren ønsker å få frem.

Om studiet

Studiet i filmklipp ved Den norske filmskolen har som mål å gi studentene de kunnskapene som trengs for å analysere et filmmanuskript og vurdere et innspilt filmmateriale. Studentene får innføring i de filmelementene som har fortellerpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scenes, fortellerstandpunkter, mm.

Studentene fordyper seg i kunnskaper om hvordan idéer forsterkes igjennom montasje og om hvordan bildedialog oppstår mellom bilder. Studiet består av en rekke teoriklasser og filmanalyser som dekker forskjellige emner og knyttes til øvelser med tett oppfølging og veiledning fra kursledere og hovedlærer.

Yrkesmuligheter

Den uteksaminerte filmklipper fra Den norske filmskolen er forberedt til å klippe filmer i ulike format og sjangere, og har skaffet seg de kunstneriske evner som er nødvendig for å være en kreativ medspiller i et filmteam.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Klipperne deltar i alle disse øvelsene, og jobber tett i triangel 3 med regi og lyd.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L