Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Les mer

Fotot: Thomas Grotmol

Lydøvelse fra Kull 8

 

Tove redigerer

Les mer om lyd-etterarbeid

 

Intervju med lydstudent

Filmlyd

På en filmproduksjon har lydmesteren ansvar for alle dialog- og lydopptak. I etterarbeidet skapes lydbildet som forsterker og underbygger filmens fortelling. Det er lydmesterens oppgave å formidle filmens utrykk og temperament i samarbeid med filmens regissør.

Om studiet

Gjennom lydutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i bruk av profesjonelt lydteknisk utstyr for opptak og redigering. De lærer å utnytte deres kreativitet og være medforteller i oppbygningen av historien slik at lydbildet underbygger filmens fortelling.

Utdanningen tilfører studentene nødvendig innsikt i lydteknisk teori, filmteori, dramaturgi, fortellerteknikk, akustikk, musikk og generell filmforståelse. Det legges stor vekt på å utvikle den enkeltes evne til idéutvikling og samarbeid med andre fagfunksjoner som regi, manus, foto, klipp, produksjonsdesign og produsent.

Yrkesmuligheter

Målsettingen er at studentene etter endt utdanning skal være yrkesmessig forberedt og inneha den best mulige kompetanse for å kunne arbeide med lyd i en profesjonell, audiovisuell sammenheng - i film/TV, i produksjonshus eller som frilans lydmestere.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Lydstudentene deltar i triangel 3-arbeidet med regi og klipp på disse øvelsene, både som lydmestere på sett og som ansvarlig for lydetterarbeidet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L