Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Produsentlinjen

 

Produsent - Triangel

 

Intervju med produsentstudent

Produsentlinjen

Produsenten har det overordnete organisatoriske og økonomiske ansvaret for en filmproduksjon. Produsenten må delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet, sørge for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og skal følge prosjektet helt frem til visning og distribusjon.

Om studiet

Produsentlinjen gir utdanning for skapende produsenter, og inneholder en kombinasjon av teori og omfattende praktiske øvelser som inkluderer fullstendige produksjoner med fokus på følgende hovedemner: utvikling, produksjon, regnskap, budsjett og finansiering, juss, markedsføring, distribusjon og salg.

Utdanningen er utformet for å vise sammenhengen og samspillet mellom disse ulike områdene. Utdanningen dekker hele produksjonsprosessen fra den opprinnelige idé til ferdig film samt dens møte med publikum og markedet.

Yrkesmuligheter

Etter bestått utdanning skal produsentstudentene kunne arbeide som produsenter i etablerte produksjonsselskap og kunne gjennomføre egne prosjekt.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Produsenten fungerer som arbeidsledere for disse produksjonene, og får et stadig økende økonomisk ansvar for deres gjennomføring, i tillegg til at de som medlemmer av triangel 1 deltar i filmens utvikling med regi og manus.

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 11.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L