Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studiemodell

Den norske filmskolen (DNF) tar opp inntil 54 studenter annethvert år, fordelt på ni linjer:

 
 

Se studieplan (PDF)

Hver linje gir en yrkesspesifikk utdanning. Sentralt i alle utdanningene er imidlertid de ulike yrkesfunksjonenens produksjonssamarbeid med de andre linjene.

 

Filmskolen knytter til seg nasjonal og internasjonal spisskompetanse gjennom professor II-stillinger og gjestelærere. Disse vil dels undervise på en av skolens ni linjer og dels knyttes til fellesundervisning.

Les mer om de ansatte ved Den norske filmskolen

 

Målsetting

Formålet med utdanningen er å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og beslektede medier som kan ivareta, videreføre og fornye de kunstneriske og håndverksmessige tradisjoner innen de berørte fagretninger.

Skolen legger stor vekt på å ha en sterk tilknytning til det profesjonelle filmmiljøet.

 

Varighet og omfang

Studiet går over seks semestre som ansees som en helhet. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser.

 

Arbeids- og undervisningsformer

DNF er en kunstfaglig utdannelse i filmfortelling. Uansett hvilken linje du velger, så skal du være med på å fortelle historier. På DNF bruker vi mye tid på felles produksjonsøvelser; såkalte ”penneprøver”. Dette er øvelser eller oppgaver, som tar utgangspunkt i en rekke begrensninger (lengde på film, tema, bruk av dialog, bruk av musikk, bruk av studie etc.). Ideen er at begrensninger skal utfordre studentenes kreativitet og fantasi samtidig med at håndverket læres. Erfaringen er nemlig at det ikke er noen motsetning mellom å utvikle den enkeltes ”kunstnerisk egenart” (den personlige stemmen) og lære håndverket.

 

En del penneprøver brukes også på å lære seg betydningen av ”den naturlige historie” som f.eks. ”ankomst”, ”møtet” og ”avskjed”. Ideen er å ta utgangspunkt i den rituelle og gjenkjennelige handlingen. Historien oppstår for alvor når en eller flere personer gjør noe annet enn det vi forventer.

 

Penneprøvene er samtidig velegnede til å lære metoder for samarbeide, som i høy grad er hentet fra det virkelige liv. På DNF opererer vi med tre triangler:

 
  1. Regi, manus og produksjon (manus- og prosjektutvikling).
  2. Regi, foto, filmscenografi og Digital visual design (det visuelle konsept).
  3. Regi, klipp og lyd (montasjen). Triangelmodellen understreker regissørens sentrale rolle som kunstnerisk leder av fellesproduksjonene. Triangelmodellen er et forsøk på å gi studentene redskap, slik at samarbeidet blir lettere og mer givende.
 

Penneprøvenes progresjon består i at begrensningene blir færre, slik at øvelsene blir vanskeligere. Studentene oppfordres hele tiden til å prøve ideer og metoder – øvelsene vises ikke utenfor skolen – filmskolen er retten til å begå feil. 

 

DNF har på de enkelte linjene en rekke andre læringsformer som er avgjørende momenter i den enkeltes utdannelse og personlige utvikling: workshops, seminarer, kurser etc. Hensikten er å sikre at den enkelte utvikler seg som (med)forteller og – naturligvis – tilegner seg det nødvendige håndverk. 

 

Vi er opptatt av at den enkelte kan få jobb i bransjen etter utdannelsen. Men vi er først og fremst opptatt av å utvikle filmfortellere, som kjenner mediets virkemidler og som kan bruke dem på sin egen måte.

 

Utdannelsen avsluttes med eksamensfilm, som er en ”fri film”, kun begrenset av budsjett og tid.

 

DNFs undervisningsopplegg er krevende. All undervisning og alle produksjonsøvelser er obligatoriske. Du må forvente lange arbeidsuker innimellom – og alltid et konsentrert nærvær.

 

Fellesundervisning

Fellesundervisning på DNF har som mål å oppbygge en felles forståelse og språk rundt dramatugi, cinematurgi, film- og kunsthistorie, samarbeide og fagfunksjonenes rolle i skapelsen av kunstverket.»

 

Eksamen

Studieprogresjonen evalueres kontinuerlig av hver enkelt hovedlærer og av eksterne bransjerepresentanter. Studiet avsluttes med en teamoppgave i form av en ca. 25 minutters eksamensfilm, i tillegg til at enkelte studier leverer faglige fordypningsprosjekt

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 14.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L