HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Samfunnsvitenskap > Seksjon for psykologi

Print Print

Seksjon for psykologi

Seksjon for psykologi tilbyr bachelor i psykologi og master i miljøpsykologi. Seksjonen tilhører avdeling for samfunnsvitenskap (ASV). 

Section of Psychology, Department of Social Sciences at Lillehammer University College (LUC)

Marita Andreassen
Høgskolelektor psykologi
marita.andreassenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Marita Andreassen

Inge  Brechan
Førstelektor
inge.brechanSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Inge Brechan

Gisela Böhm
Professor II
+ 47 61 28 85 68
gisela.bohmSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Mark Cropley
Professor II psykologi
mark.cropleySPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Mark Cropley

Ingeborg Flagstad
Stipendiat miljøpsykologi
+ 47 61 28 82 26
ingeborg.flagstadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ingeborg Flagstad

Karen-Ingrid Fryjordet
Avdelingsadministrasjonen psykologi
+ 47 61 28 82 83
karen-ingrid.fryjordetSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Karen Ingrid Fryjordet (foto: Erland Flaten)

Gunne Grankvist
Førsteamanuensis, psykologi
Mer informasjon..
Person

Svein Åge Kjøs Johnsen
Førsteamanuensis miljøpsykologi
+ 47 61 28 83 79
svein.johnsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Svein Åge Kjøs Johnsen

Nils Kaland
Førsteamanuensis
nils.kalandSPAMFILTER@hil.no
Nils Kaland

Jo Kleiven
Professor
+ 47 61 28 83 71
jo.kleivenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Jo Kleiven

Prosper Kwei-Narh
Høgskolelektor
+ 47 61 28 85 56
prosper.kwei-narhSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Branca Lie
Førsteamanuensis
+47 61 28 83 69
branca.lieSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Branka Lie (Foto: Gro vasbotten/HiL)

Ricardo Lugo
Høgskolelektor
+ 47 61 28 81 56
ricardo.lugoSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ricardo Lugo (Foto: gro Vasbotten/HiL)

Leif Rydstedt
Professor
+47 61 28 82 98
leif.rydstedtSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Leif Rydstedt

Stefan Sütterlin
Professor
+47 61 28 81 58/+47 980 76 685
stefan.sutterlinSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Stefan Sütterlin (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Reidulf G. Watten
Professor
+ 47 61 28 83 37
reidulf.g.wattenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Reidulf Watten /Foto: Gro Vasbotten)

Terje Ødegaard
Førsteamanuensis
+ 47 61 28 83 74
terje.odegaardSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Terje Ødegaard (Foto: Gro Vasbotten)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L