Jan Anders Diesen

Tittel: Professor
E-post: jan-anders.diesenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 06
Profil i databasen Cristin
Jan Anders Diesen

Utdanning:
Cand.philos med historie hovedfag, NTNU,
Høgskolekandidat i fjernsynsregi, HiL
Dr.Art. i filmvitenskap, NTNU

Tidligere ansettelser:    
Div lærerjobber 1974 – 1987 + 1990.
Høgskolen I Lillehammer fra 1991

Forskningsfelt: Undervisningsfilm, dokumentarfilm, fjernsynsdokumentar, norsk filmhistorie, polare ekspedisjonsfilmer, forskingsformidling, videoproduksjon

Forskningsprofil: Filmhistoriker med stumfilm og dokumentarfilm. Mest forsking på norske filmer, men forskninga på polare filmer har også en internasjonal vinkling

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Filmhistorie på nett
SIFTI
Polare ekspedisjonsfilmer
Filmhistoriografi

Akkvisisjon:
Norgesuniversitetet
Div støtte fra NFI, NB og Norges forskingsråd på mindre prosjekter

Undervisning:
Dokumentarfilm – historie, teori og praksis
Filmhistorie
Filmhistoriografi

Utenlandsopphold:   
USA: UCSanta Barbara, våren 2009
Australia: vinteren 2010
USA: University of Ilinnoy, Urbana Campagne, våren 2013

Relevante verv:
Forskingsutvalg HiL
Forskingsutvalg NFI

Phd-veiledning: Frode Nordås: Digital filmproduksjon (2002 – 2006) + stedlig representant for 2 stipendiater – mest support, lite veiledning

Publikasjoner   

Jan Anders Diesen er cand. phil. med historie hovedfag (1987). Videreutdanning i fjernsynsproduksjon ved HiL (1988) og doktorgrad i filmvitenskap ved NTNU (1996) med avhandling om filmen i undervisninga.

Diesen har jobbet som lærer og lokalhistoriker før han ble tilsatt ved HiL i 1990. Han har produsert/regissert flere videogram og fjernsynsprogrammer om historiske og filmhistoriske tema (f.eks. fjernsynsserien "Norsk filmhistorie 1 - 8" for NFI og NRK i 1997/8 sammen med kollega Tore Helseth).

Han har dessuten forfattet flere bøker og artikler om historiske og filmhistoriske emner (- f.eks. "Autentiske inntrykk" om skandinavisk dokumentarfilm sammen med kollega Søren Birkvad og "Film som statlig folkeopplyser" om Statens filmsentral) og redigert bøker om de norske filmpionerene Ottar Gladtvet og Rasmus Breistein. Han utga i 2005 ei bok om dokumentarfilmens utvikling i NRK ("Fakta i forandring").

Diesen arbeider for tiden med polare ekspedisjonsfilmer samtidig som han stadig er opptatt av gammel stumfilm.
Diesen underviser i dokumentarfilmhistorie og -teori og fjernsynshistorie.

In English

Jan Anders Diesen (1948), Professor in Film and Television Studies

Jan Anders Diesen has his doctorate in Film Studies from the Norwegian University for Science and Technology (NTNU) with a thesis on film used in education. He worked as a teacher and local historian before joining the Lillehammer University College in 1990.

He has directed/ produced a lot of videograms and tv programs on historical and filmhistorical topics (e.g. a series “Norwegian Film History 1-8” for the Norwegian Film Institute and Norwegian Broadcasting in 1997/98 together with colleague Tore Helseth).

He has written several books and articles on historical and filmhistorical topics – e.g. Authentic impressions – about Scandinavian documentary film together with colleague Soren Birkvad, and Film as National Public Educator – about the National Film Central. He has edited books on the Norwegian film pioneers Ottar Gladtvedt and Rasmus Breistein. In 2005 he published the book “ Changing Facts “- about the development of the documentary film in NRK.

Diesen has also developed an Internet course in Norwegian Film History (together with Tore Helseth).

He maintains a keen interest in old silent movies, and he has lately lectured and written articles about the silent explorar films from the North and the South Pole. The project started as a Norwegian one, but his research has lead him to similar films from all other polar explorar countries.

Professor Diesen teaches early film and television history, documentary film history and theory.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L