HiL > Om høgskolen > Alle ansatte ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) > Jan Andersen

Print Print

Jan Andersen

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: jan.andersenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 67
Profil i databasen Cristin
Jan Andersen (Foto: Gro Vasbotten)

Jan Andersen er førsteamanuensis i statsvitenskap og er tilknyttet Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Han har vært ansatt ved Høgskolen i Lillehammer siden 1997, og har tidligere vært forsker ved Østlandsforskning (1988-1997).

Andersens faglige produksjon og interesse ligger i skjæringsfeltet mellom velferdsforskning og kommunalforskning. Det dreier seg om forholdet mellom statlig styring og kommunal handlefrihet ved iverksetting av velferdspolitikk, kommunal organisering av forvaltning og tjenesteproduksjon, samt brukermedvirkning på systemnivå. Fokuset for forskningen de senere åra har særlig vært knyttet til offentlig politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.

Andersen deltar nå i prosjektet «Making user participation work – from policy to practice», hvor hans bidrag er knyttet til studier av organisering og forvaltning av omsorgstjenester overfor tre sentrale brukergrupper i kommunene (eldre, personer med psykiske problemer og funksjonshemmede) og hvordan brukermedvirkning forstås og praktiseres i den sammenhengen.

CV Jan Andersen

Jan Andersen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

Alle ansatte ved Høgskolen i Lillehammer (HiL)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L