Rune Sarromaa Hausstätter

Tittel: Professor
E-post: rune.hausstatterSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 42
Profil i databasen Cristin
Rune Sarroma Haustätter

Rune Sarromaa Hausstätter forskningsinteresser spenner vidt. Han har jobbet med mobbeproblematikk, skrevet om den norske russefeiringen og miljøutfordringer fra et pedagogisk perspektiv.

Hovedvekten av hans forsking er imidlertid innenfor spesialpedagogikk da med hovedfokus på skolen som institusjon og spesialpedagogikkens rolle i forhold til individuelle og samfunnsmessige krav.

Han har publisert en rekke internasjonale artikler innenfor dette feltet som blant annet fokuserer på generelle vitenskapsteoretiske problemstilinger og forholdet mellom norsk og finsk skole. Han har også deltatt i evalueringen av spesialundervisningen under Kunnskapsløftet i regi av Utdanningsdirektoratet.

Education/Utdannelse

  • Class teacher/allmennlærer Bergen University College/Høgskolen i Bergen (1997)
  • Cand. Polit. Human Movement Science/Bevegelsesvitenskap NTNU (2000)
  • Doctor of Philosophy. University of Helsinki (2011)

Research interests/Forskningsfelt

  • Inclusive education /inkluderende skole
  • Theories of Special Education /spesialpedagogisk teori 
  • “Special teaching”/spesialundervisning
  • Comparative education 
  • Philosophy of education
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L