HiL > Studere i utlandet

Delstudier i utlandet brosjyre

Ny brosjyre "Delstudier i utlandet: guide & checklist"!

VIS, LAST NED

Instagram

HiL studenter på utveksling på Instagram. Følg dem og din egen opplevelser på instagram/hil.internasjonal!

Studenter som reiser ut gjennom Erasmus stiller sterkere på jobbmarkedet, ifølge en stor EU-undersøkelse.

 

erasmus2

Resultatene fra Erasmus Impact Study er tydelige: Å reise ut gjennom Erasmus har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter. Internasjonal erfaring gjør også at de tilegner seg personlige egenskaper som gjør dem attraktive for arbeidsgivere.

Hvis ulykke eller sykdom rammer, gir Sjømannskirkens app raskt og enkelt alle nummer som trengs.

Søknadsfrister for utveksling

HiL worldwide map
 

Det er felles søknadsfrister for alle HiL-studenter som vil reise på utveksling:

15. februar for utreise i påfølgende høstsemester.

15. september for utreise i påfølgende vårsemester.
NB: Praksis i utlandet kan håndtere alternative søknadsfrister

Hvordan søke om utveksling...

Kontakt oss på internasjonalt kontor:
international@hil.no
tlf. 612 88 212/612 88 021

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L