HiL > About > Faculties and Departments at LUC > The Norwegian Film School (NFS) > Student Productions > Graduation Films 2016

Print Print

The Norwegian Film School presents

Graduation Films 2016

 Oslo Traffic

 

- Ingen vei tilbake

En norsk kvinne og en kvinne som er utsatt for menneskehandel, begår ved et uhell drap på en sex-kjøper og må over en natt håndtere dette.

  

- No ordinary crime
A Norwegian woman and a woman - who is a victim of sex trafficking - are facing a troublesome night after accidentally killing a sex buyer.

 

 

 

 

 

 
 
OT-CREW

 

 

Regi | Director  Johanna Pyykkö
Manus | Screenwriter  Marta Huglen Revheim
Produsent | Producer  Dag André Koteng
Foto | Cinematographer  August F. Sanengen
Prod.design  Susanne Vågsæter
Klipp | Editor Thomas Hasselstrøm
Lyddesign | Sound Design  ThereseNæss Diesen
____________________

 

 Mustang

 

Helgepappaen Kim-André kjemper for å være den perfekte far for datteren Mina, men må ta et oppgjør med moren sin når hun stjeler trumfkortet hans - en nyoppusset Ford Mustang.

   

Weekend dad Kim-André is trying to be the perfect father for his daughter Mina, but he is forced to deal with his own mother when she steals his winning ticket - a newly restored Ford Mustang.

  

 

 

 

 

  

 

Regi | Director  Jon Carlstedt
Manus | Screenwriter  Harald Mæle jr.
Produsent | Producer  Kristoffer Sindre Vittersø
Foto | Cinematographer  Catharina Natalie Wandrup
Prod.design  Lise Hillkirk Olimb
Klipp | Editor  Idun Hermansen Kvasbø
Lyddesign | Sound Design  Kristoffer Endresen

 ____________________

 

 Generation Mars

 

- Hvor langt er du villig til å gå for å bli kjent?

Astrid har vunnet Generation Mars -et reality show hvor vanlige mennesker sendes til Mars uten å kunne komme tilbake. Alt er klart   for at Astrid skal forlate jorda, men en siste prøve gjenstår: Hun må ta farvel med alt hun elsker.

  

- How far would you go for fame?

Astrid is one of the winners of Generation Mars: A reality show sending the first humans to Mars, never to return. Everything is set for her to leave, except one thing: Astrid must say goodbye to everything she
loves.

 

 

  

 

Regi | Director  Alexander Turpin
Manus | Screenwriter  Jørgen Færøy Flasnes
Produsent | Producer  Elisa Fernanda Pirir
Foto | Cinematographer  Mattias Pollak
Prod.design  Marius Winje Brustad
Klipp | Editor  Herman M. L. Paulsen
Lyddesign | Sound Design  Bror Kristiansen

  ____________________

 

 Mamma

 

På nyttårsaften får Amanda (24) et ultimatum fra sin mamma: “Enten passer du Lana (6) elles så kan du flytte ut!” Klarer Amanda å kombinere ansvaret for Lana og å tilfredsstille hennes eget behov for fest og frihet?

 

On new years eve Amanda (24) gets an ultimatum from her mother: “Either you’ll look after Lana (6) or you can move out!” Can Amanda combine the responsibility for Lana and satisfy her own need for partying and freedom?

 

 

 

 

 

  

 

Regi | Director  Julia Lindström
Manus | Screenwriter  Amy B. Ndiaye
Produsent | Producer  August Falch Sørheim
Foto | Cinematographer  Kristian Jaran Engelsen
Prod.design  Sanna Öhman Spjuth
Klipp | Editor  Toril Strøm
Lyddesign | Sound Design  Gjermund Skog

  ____________________

 

 Finite

 

Finite er en post-apokalyptisk historie om ensomhet, om menneskets fundamentale behov for nærhet og om hvordan traumer og frykt paradoksalt nok kan føre til ødeleggelsen av nettopp det vi behøver mest - hverandre.

 

Finite is a Post-Apocalyptic story about loneliness, about the fundamental need for intimacy, and about how trauma and fear paradoxically can lead to destruction of what we need the most - each other.

 

 

 

 

 

  

 

Regi | Director  Marius Rolfsvåg
Manus | Screenwriter  Kaja Eline Lindsay
Produsent | Producer  Ravn Wikhaug
Foto | Cinematographer  Torbjørn Sundal Holen
Prod.design  Kristan Lahn Vestby
Klipp | Editor  Kristian Tveit
Lyddesign | Sound Design  Johan Rasmus Pram

  ____________________

 

 Forfalne (Dilapidated)

 

- Av jord er du kommet, til jord skal du bli

Kristin, som jobber på familiens revegård, gjør alt hun kan for å redde det som er igjen av familien etter farens uventede bortgang. Kan hun redde hennes allerede ødelagte familie, når hun selv er på randen til et sammenbrudd?

 

- Ashes to ashes, dust to dust

 

Kristin, who works on her family’s fox farm, will do anything to save what’s left of her family after her father’s unexpected departure. But can she save her broken family, when she herself is on the verge of a breakdown?

 

 

 

  

 

Regi | Director  Ole Sebastian Kåss
Manus | Screenwriter  Kjersti Wøien Håland
Produsent | Producer  Anton Hanson
Foto | Cinematographer  Anton Österlund
Prod.design  Lars Næss Tiller
Klipp | Editor  Karl Sparre
Lyddesign | Sound Design  Yvonne Stenberg
Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 25.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L