Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen

Kontaktinformasjon eksamen

Foto: Sigrun Skaare,HiL

Tlf.: 61 28 80 00
E-post: eksamen@hil.no

Generelt om eksamen

Er jeg oppmeldt til eksamen?

Alle som har betalt semesteravgift og semesterregistrert seg innen fristene for dette, blir automatisk oppmeldt til all undervisning og ordinære eksamener som er obligatoriske for studiet.

For å være kvalifisert til å avlegge eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav være gjennomførte og godkjente i forkant av eksamensdagen.

Ved ny eksamen (konte) må studentene selv melde seg opp til eksamen innen én måned før eksamen arrangeres. Se ”Oppmelding” om du kvalifiserer til å avlegge ny eksamen (konte).  

Hvor finner jeg informasjon om mine eksamener?

Informasjon om den enkelte eksamen finner du i fag-/studieplan for hvert studium. Denne ligger elektronisk tilgjengelig på www.hil.no

I Studentweb ser du til en hver tid hvilke emner og eksamener du er oppmeldt til, koblet til dato.

To dager før eksamensdato/innleveringsdato vil du også finne informasjon om romplassering og ditt engangs kandidatnummer for den aktuelle eksamen.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 04.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L