Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Lover, forskrifter og reglement

Lover, forskrifter og reglement

Høgskolen i Lillehammers virksomhet er bundet til en rekke lover og forskrifter som har til hensikt å sikre studentene en studietilværelse preget av forutsigbarhet og rettssikkerhet. De viktigste lover, forskrifter og retningslinjer er:

Andre bestemmelser og reglement

Opptak:

Forskrift om opptak til høyere utdanning, opptaksåret 2017

Forskrift om krav til mastergrad

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer (gjelder t.o. m 31.07.2017)

Reglement for vurdering av realkompetanse

Praksis i utdanning:

Veiledning:

Eksamen:

Skikkethetsvurdering:

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 01.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L