Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Masteroppgave > Innlevering

Ta kontakt med Studenttorget på tlf 61 28 80 00 eller benytt e-postadresse eksamen@hil.no dersom du har spørsmål

Lenke til Inspera

Format og antall

Masteroppgaven skal sendes/leveres i følgende formater:

• 4 trykte eksemplarer skal leveres/sendes til høgskolen

• 1 eksemplar skal lastes opp i Inspera

Linjeavstand skal være 1 1/2, venstremarg 3 cm og skriftstørrelse skal være 12 punkt, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen.

Trykte eksemplarer og elektronisk eksemplar må være helt identiske.

- malen er valgfri å bruke. Sørg allikevel for å få med informasjon som er lagt inn i malen, på egen forside.
  

Innlevering i Inspera

Fra vårsemesteret 2017 bruker høgskolen en ny eksamensløsning fra Inspera Assessment. Masteroppgaven skal ikke lastes opp i Fronter. Demo-prøver er tilgjengelig i Inspera. Logg på og gjennomfør en demo-prøve slik at du får et innblikk i hvordan dette skal gjøres.

Masteroppgaven må være lastet opp i Inspera innen kl. 14.00 den dagen fristen utløper. Sted for opplasting finner du under "Mine prøver". Fram til fristen utløper kan man laste opp nye versjoner av masteroppgaven. Den siste versjonen som er lastet opp vil automatisk bli levert når fristen utløper.  

Masteroppgaven lastes opp som en samlet fil i pdf. format.

Masteroppgaven vil bli kontrollert for plagiat.

Trykte eksemplarer

Masteroppgaven leveres i tillegg i 4 eksemplarer til Studenttorget innen kl. 14.30 den dagen fristen utløper. Dersom man ikke kan lever i Studenttorget kan masteroppgaven i 4 eksemplarer sendes per post til:

Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum.

Merk konvolutten med "Studiested Lillehammer".

Det forutsettes at masteroppgaven postlegges samme dag som fristen utløper. Samtlige eksemplarer skal være stiftet eller innbundet ved innlevering.

Sammen med trykte eksemplarer skal man levere egenerklæring om akademisk redelighet i ett eksemplar. Dersom man samtykker til elektronisk publisering av masteroppgaven må avtale om elektronisk publisering leveres i to eksemplarer. Dersom oppgaven er klausulert skal avtale om klausulering leveres i to eksemplarer.

Studentene må selv skrive ut oppgavene og betale utgiftene til utskrift/kopiering og eventuell innbinding. SINN BOK tilbyr innbinding av oppgaver.

Sist oppdatert: Esben Dybvik 09.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L