Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Masteroppgave > Klausulering , egenerklæring og elektronisk publisering

Klausulering , egenerklæring og elektronisk publisering

Klausulering av oppgaver

Studenter har mulighet til å klausulere oppgavene sine ut fra følgende to kriterier:

  • Lovpålagt taushetsplikt
  • Andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt

 

Masteroppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt, skal klausuleres. I tillegg kan studenten, etter nærmere begrunnelse, be om en tidsbegrenset klausulering av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt. Dette kan være aktuelt dersom studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse. Klausulering er noe studenten og veileder sammen tar stilling til tidlig i oppgaveskrivingen. For begge typer klausulering inngås avtale mellom studenten og Høgskolen i Lillehammer etter anbefaling fra faglig veileder. Avtale levers i to eksemplarer sammen med de trykte utgavene av masteroppgaven.

 

Oppbevaring av klausulerte oppgaver

Klausulerte oppgaver blir oppbevarte i høgskolebiblioteket sitt arkiv. Klausulering på grunn av lovpålagt taushetsplikt innebærer at det ikke blir gitt innsyn i masteroppgaven og at oppgaven ikke blir utlånt. Klausulering av andre grunner innebærer at det kan gis innsyn i oppgaven, men det kan ikke siteres fra den uten fullmakt fra forfatteren. Med mindre masteroppgaven er klausulert (unntatt offentlighet) vil ett trykt eksemplar bli offentlig tilgjengelig gjennom høgskolens bibliotek.

Egenerklæring

Erklæring om akademisk redelighet skal leveres i ett eksemplar sammen med de trykte utgavene av masteroppgaven.

 

Elektronisk publisering

I forbindelse med innlevering av masteroppgaven må studenter ta stilling til ”Avtale om elektronisk publisering av masteroppgaver ved HiL”. Denne skal leveres i to eksemplarer sammen med de trykte utgavene av masteroppgaven dersom man samtykker til publisering i bibliotekets elektroniske arkiv (Brage).

 

Skjema

Egenerklæring om akademisk redelighet

Avtale om elektronisk publisering av masteroppgaven

Avtale om klausulering av masteroppgaven, lovpålagt taushetsplikt

Avtale om klausulering av masteroppgaven, andre grunner

Sist oppdatert: Esben Dybvik 21.09.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L