Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Masteroppgave > Sensurering

Ta kontakt med Studenttorget på tlf 61 28 80 00 eller benytt e-post adresse eksamen@hil.no dersom du har spørsmål

Sensurering

Sensorene har 6 uker på å sensurere din masteroppgave. Innen den tid skal det normalt arrangeres en muntlig eksamen. Dato og sted for muntlig eksamen vil hver enkelt student få oppgitt på e-post. Dette skal skje senest 3 uker før muntlig eksamen.

Det skal minimum være én ekstern sensor i kommisjonen som vurderer masteroppgavene, jf. bestemmelsene i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer, § 43.

Sist oppdatert: Christina Dellgren Knudsen 19.02.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L