Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Sensur

Sensur

Sensurfrist

Sensur og foreløpig sensur finner du i Studentweb, under menypunktet Resultater.

Sensuren vil bli kunngjort innen kl 16:00 den aktuelle dagen.

Sensurfristen er 3 uker (15 virkedager) etter eksamensdato dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Sensurfristen for masteroppgaver er 6 uker fra innlevering.

Karaktersystemet

Sensurarbeidet er regulert av Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 og studieforskriften ved HiL § 43.

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god

vurderingsevne og selvstendighet.

C God

Jevnt god prestasjon som er tilfredstillende på de fleste områder.

Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser

en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Se "Klage / begrunnelse" for dine rettigheter for å klage på karakter.

Sist oppdatert: Anne Mørkve 18.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L