Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Innpass av emner

Innpass av eksterne emner / fritak fra emner i utdanningsplanen

Du kan søke om innpassing av emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner inn i utdanningsplanen din ved Høgskolen i Innlandet.

Søknad om fritak fra emner vil normalt bli innvilget dersom det faglige innholdet og omfanget av emnet tilsvarer faglig innhold og omfang av det emnet du søker fritak fra. Det vil ikke bli gitt fritak fra emner fra en annen høgskole/universitet dersom disse kun dekker deler av emnet ved Høgskolen i Innlandet. For mer informasjon, se i studiets studieplan på nett.

 

Du vil få skriftlig tilbakemelding om utfallet av din søknad. 

 

Har du fritak fra et førsteårsemne haster det med å få søkt om å ta et tilleggsemne

 

Fyll ut skjema “Søknad om innpassing av ekstern utdanning /fritak for emner”. Legg ved attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift og emnebeskrivelse med pensumlister. Dette sendes til Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, pb. 400, 2418 Elverum. Du kan også levere dette direkte i Studenttorget. Søknader som ikke er fullstendig dokumentert vil ikke bli behandlet.

Godkjenn utdanningsplanen din i Studentweb. Dersom du får innvilget innpass av og fritak for emner vil utdanningsplanen din bli endret av Studieadministrasjonen i ettertid.

Dersom du får godkjent fritak fra emner, vil du produsere færre studiepoeng i løpet av studieåret enn normert. Du bør derfor melde fra til Lånekassen om dette. Høgskolen i Innlandet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester.

Du har anledning til å søke om å få ta tilleggsemne(r) for å dekke opp for manglende antall studiepoeng. Du må søke om dette på eget skjema. Det er en fordel at du avtale tid med en studieveileder som kan se på utdanningsplanen din sammen med deg. Hvilke emner som kan tas som tilleggsemner vil variere fra semester til semester, og emnene har plassbegrensninger.

Tilleggsemner kan også tas av studenter som har kapasitet til å ta emner utover normert studiepoengsproduksjon per semester.

 
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L