Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Semesterregistrering > Semesterregistrering for nye studenter

Semesterregistrering som ny student

Du semesterregistrerer deg hvert semester du er student hos oss. Som ny student får du tilsendt et semesterregistreringsbrev per e-post noen uker før studiestart, som blant annet inneholder studentnummeret ditt som du trenger for å kunne registrere deg.

Som ny student må du gjennom følgende tre trinn for å registrere deg:

Aktiver brukerkontoen din

Du aktiverer brukerkontoen din på https://konto.hil.no. Her oppgir du fødselsnummeret ditt, følger videre anvisninger og lager deg et selvvalgt passord. Du har nå aktivert brukerkontoen din slik at du kan bruke høgskolens datamaskiner og IT- systemene Fronter og Studentweb.

Betal semesteravgiften

Logg deg på Studentweb med studentnummer og passordet ditt. Du finner lenke til oppretting av faktura på startsiden, og betaler via nettbanken din. Semesteravgiften må være betalt før du kan gjennomføre semesterregistreringen og få studentkort. Det kan ta 2-3 dager før innbetalingen din er registrert mottatt og da ser du det i Studentweb under "Mer" og "Betaling".

Semesterregistrer deg i Studentweb

Logg deg på Studentweb med studentnummeret og passordet ditt. Velg "Start registrering" og fullfør sekvensen, som blant annet inkluderer at du melder deg på til undervisning og vurdering i emnet/emnene som inngår i utdanningsplanen din for det første semesteret. Du mottar en kvittering via e-post når semesterregistreringen er fullført.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L