Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidstid & fravær

Det er ingen krav til registrering av arbeidstid for stipendiater ved HiL. Det forventes likevel at du er på kontoret i kjernetiden mellom 9 og 14.30 og at det meldes fra om sykdom og om du i flere dager har hjemmekontor. HiL ønsker å ha oversikt over hvor arbeidstakerne til enhver tid befinner seg, og stipendiater er ikke unntatt fra denne regelen!

Sykdom og egenmelding

Som andre ansatte må du registrere sykefravær og annet fravær hjemlet i lov (AML § 10.2) eller tariffavtalt i Medarbeiderselvbetjening. For stipendiater er dette ekstra viktig siden alle typer fravær nevnt over gir rett til forlengelse av stipendiattiden dersom fraværet har vart mer enn to uker sammenhengende. Også eget sykefravær og fravær pga. barns sykdom som dokumenteres med sykemelding gir rett til automatisk forlengelse også ved kortere varighet enn to sammenhengende uker (egenmeldt sykefravær, omsorg for syke barn eller annen velferdspermisjon). Les mer om arbeidstid på Medarbeiderportalen

Ferie og permisjon

Stipendiater har rett på ferie som andre ansatte ved HiL, og du må derfor også søke/registrere ferien din. Les mer om hvordan du søker ferie i Medarbeiderportalen.

Kalender

Stipendiater oppfordres til å bruke Outlook-kalenderen aktivt. Da blir det lettere for dine kolleger å avtale møter med deg, og for deg å se hvordan andres arbeidsdag/uker er.

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 13.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L