Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Driftsmidler

Stipendiater disponerer inntil 120 000 kr i driftsmidler i stipendiatperioden. Årlig bevilgning er avhengig av lengden på stipendiatperioden. Ubrukte driftsmidler kan overføres til neste budsjettår, eller du kan bruke av neste års midler ved behov. Driftsmidlene skal kun brukes til utgifter i forbindelse med doktorgradsarbeidet. De skal for eksempel dekke bøker, reiser og avgifter til kurs og konferanser, abonnementer, betaling av informanter m.m. Driftsmidlene kan også brukes til eventuelt ekstra it-utstyr eller spesiell programvare utover det du får ved ansettelse.

Stipendiater er selv ansvarlig for å holde oversikt over forbruket av driftsmidler. Vi anbefaler at du en gang i året setter opp et budsjett for resten av stipendiatperioden, gjerne i samråd med veileder. Det er særlig viktig å sette av driftsmidler til språkvask og korrektur mot slutten av perioden dersom det er aktuelt.

Avdelingsadministrasjonen fører et skyggeregnskap over forbruket ditt basert på fakturaene som kommer inn og kan sende deg en oversikt ved forespørsel. Er du i tvil om hva driftsmidlene dekker, eller hvor mye du har igjen av driftsmidlene dine, ta kontakt med ph.d.-koordinator eller avdelingsadministrasjonen.

Alle varer som kjøpes inn over driftsmidler/annum er HiL's eiendom, og kjøpene skal derfor gjennomføres i tråd med økonomireglementet og innkjøpsreglementet i staten. Kjøp finansiert med annum eller publiseringsinsentiver krever ikke forhåndsgodkjenning fra avdelingens ledelse, bortsett fra kjøp av teknisk utstyr.

Kjøp av IT-utstyr

Kjøp av IT-utstyr for driftsmidler må gjøres via IT-avdelingen ved HiL. Først fyller du ut et rekvisisjonsskjema (excel-ark) som sendes til godkjenning hos kontorsjef på avdelingen. Hvis du vet hvilket produkt du ønsker bør du fylle ut så detaljert info som mulig, eventuelt en link til nettside med produktet. IT-avdelingen foretar innkjøpet og gir beskjed til deg når produktet leveres til HiL.

Ekstra driftsmidler/stipender

Som doktorgradskandidat kan du fra tredje året søke om ekstra tilskudd fra Forskningsutvalget dersom ordinære driftsmidler av gode grunner ikke har dekket alle nødvendige utgifter i stipendiatperioden. Se mer om støtteordninger på Medarbeiderportalen.

Det er også mulig å søke Internasjonalt utvalg.

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 08.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L