Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Referansenummer på faktura (og i SOPP bokhandel) 

BUK: 2900
INTOP: 4811
Audiovisuelle medier: 8000

Faktura & kontrakter

Fakturaer kan betales direkte av dine driftsmidler ved HiL, men da må Høgskolens fakturaadresse være oppgitt på fakturaen. I tillegg skal du alltid oppgi et referansenummer når du foretar en bestilling som skal faktureres HiL. Fakturaadressen finner du under fanen Om høgskolen på hil.no. Vær obs på at dersom du oppgir din privatadresse, må du selv betale fakturaen for deretter å få refundert utgiften.

Språkvask og arbeidsavtale

Som hovedregel skal det alltid inngås en arbeidsavtale der det skal utbetales lønn til en oppdragstaker. Dette gjelder også dersom du skal benytte deg av språkvasktjenester, og vedkommende skal ha lønn for arbeidet (f.eks. en kollega på huset). I tilfeller der du benytter et firma som sender faktura, går dette underkjøp av tjenester, og arbeidsavtale er ikke påkrevet.

Vi anbefaler at du bruker dette kombinerte kontrakt- og lønnsskjemaet:

Avtale om språkvask
Agreement of proofreading

Når du vil inngå en avtale om språkvask, sender du først avtalen til ph.d.-koordinator for signering. Deretter signerer du selv, og sender to eksemplarer til oppdragstaker som returnerer det ene signert. Når arbeidet er utført, sender du det signerte skjemaet til ph.d.-koordinator for lønnsutbetaling. Krav om arbeidsavtale gjelder også andre tilfeller der det skal utbetales lønn, f.eks. ved bruk av vitenskapsassistent o.l.

Ved kjøp av språkvasktjenester fra utland, blir det i våre regnskap lagt til mva. på fakturaen. Husk derfor å beregne mva. på språkvasktjenester når dette kjøpes fra utland.

NB: Dersom oppdragstaker har et enkeltpersonforetak, må det gjøres en vurdering om det skal utbetales lønn eller næringsinntekt. Dersom du er usikker på om ditt tilfelle krever arbeidsavtale, forhører du deg med ph.d.-koordinator. 

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 28.02.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L