Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Refusjon av utlegg

I de tilfeller hvor du har lagt ut for noe som skal dekkes av driftsmidlene, må du søke om refusjon av utlegg via refusjonsskjema. Dette gjelder kostnader som ikke er knyttet til en reise, for eksempel ekstra pc-utstyr, bøker og språkvask. Skjema for refusjon fylles ut, og utleggene dokumenteres ved hjelp av kvittering og/eller bankutskrift. Dokumentasjonen må vise at utgiften er betalt (dvs. at det ikke holder med for eksempel en bestillingsbekreftelse). Refusjonsskjemaet sendes elektronisk eller på papir til ph.d.-koordinator, sammen med originalkvitteringer.

I Medarbeiderportalen under Mine verktøy – Økonomi, kan du laste ned refusjonsskjemaet og lese mer om utfylling av skjemaet.

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 16.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L