Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Arbeidsstøtte for stipendiater > Stipendiatforum & representasjon i utvalg

Stipendiatforum

Stipendiatforum er åpent for alle ph.d.-kandidater ved HiL, uavhengig av programtilknytning eller gradsgivende institusjon. Forumet har som formål å ivareta ph.d.-kandidatenes faglige og sosiale interesser. Stipendiatforum velger for 2 år en leder, og dens vara, som også får rolle som representanter til høgskolens Ph.d.-utvalg. I tillegg velges én representant til høgskolens Forskningsutvalg og én til internasjonalt utvalg, samt vararepresentanter for begge. Representantene har tale- og forslagsrett i sine respektive utvalg.

Leder: Roald Undlien

Ph.d.-utvalget

Representant: Roald Undlien
Vara: Ulrika Håkansson

Forskningsutvalget

Representant: Øystein Skundberg
Vara: Ingvild Bjerkeland

Internasjonalt utvalg

Representant: Lena Westby 
Vara: Odd Rune Stalheim

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 21.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L