Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Gjennomføring > Framdriftsplan og presentasjoner

Framdriftsplan og presentasjoner (20/50/80-%)

Alle ph.d.-kandidater ved HiLs programmer skal presentere sitt doktorgradsprosjekt for forskningsmiljøet tre ganger i løpet av ph.d.-perioden. Den første presentasjonen avholdes kort tid etter opptak på ph.d.-programmet, den andre midtveis i løpet, mens den tredje har form av en «prøvedisputas» og holdes når ph.d.-kandidaten nærmer seg innlevering av avhandlingen.

Les mer om 20%-seminaret
Les mer om 50%-seminaret
Les mer om 80%-seminaret

Formålet med presentasjonene er:

  • Å stimulere kandidatene til god fremdrift i skrivingen gjennom å etablere milepæler, og dermed styrke gjennomføringsevnen.
  • Å gi kandidatene tettere oppfølging underveis, gjennom en omfattende og systematisk tilbakemelding på avhandlingsarbeid på et tidspunkt da viktige valg er tatt, men fortsatt tid igjen til å innarbeide kommentarer og kritikk før endelig innlevering.
  • Å bidra til at kandidatene får trening i å legge frem materialet for et bredere publikum.
  • Å bidra til at spørsmål om kvalitet og fremdrift blir et kollektivt ansvar forankret i programmets forskningsmiljø. 
Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 11.08.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L