Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Daniel Buck

Tittel: Stipendiat idrett
E-post: daniel.buckSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Portrett Daniel Buck (foto: Sigrun Skaare)

Utdanning: 
Master  i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Bachelor i sundhedsteknologi, Aalborg University,
Diplomtrener, Danmarks Idrætsforbund

Forskningsfelt: Treningsfysiologi og medisin og helse, individualisert styrketrening, fysisk prestasjon, vitamin D og KOLS

Forskningsprofil: Projektet mitt inngår i «The Granheim COPD study», som ser på sammenhengen mellem KOLS, vitamin D og Styrketrening.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L