Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Erik Hagaseth Haug

Tittel: Høgskolelektor og ph.d.-kandidat
E-post: erik.haugSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 58
Profil i databasen Cristin
Erik Hagaseth Haug (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning: Master i rådgivningspedagogikk ved NTNU

Tidligere ansettelser: Universitetslektor ved NTNU, Studie- og karriereveileder i UH-sektoren, Arbeidsmarkedsbedrift og regionalt karrieresenter, regional rådgiverkoordinator og kommunal prosjektleder for det nasjonale skoleutviklingsprogrammet NyGiv.  

Forskningsfelt: Kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester, karriereutvikling, skoleutvikling, kritisk realisme

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Doktorgradsprosjekt om kvalitet i skolens karriereveiledning (levert til vurdering), evalueringsprosjekt om Elevtjenesten i de videregående skolene i Oppland.  

Undervisning: Emneansvarlig for rådgivningsstudiene ved høgskolen, emne- og kullansvarlig Master i karriereveiledning.

Relevante verv: Medlem i nasjonalt forum for karriereveiledning, medlem i nasjonal ekspertgruppe om karriereveiledning oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Leverte april 2016 innstillingen NOU 2016: 7: Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L