Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gunhild Wedum

Tittel: Stipendiat innovasjon
E-post: gunhild.wedumSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 901 87 991
Profil i databasen Cristin
Portrett Gunhild Wedum (foto: privat)

Hensikten med forskningsprosjektet til Wedum vil være å generere innsikt omkring innovasjonsprosessens betydning for foretakets grad av suksess med tjenesteinnovasjonen.

Hun vil undersøke hvilke faktorer i innovasjonsprosessen som bidrar til at innovasjonen er vellykket (produkt/tjeneste).

På det nåværende stadium vurderes en eksplorerende studie av noen avgrensende casebedrifter med høy innovasjonstakt og hvor produktet/tjenesten er gjensidig avhengig av hverandre.

Gunhild Wedum kommer fra jobben som inkubatorleder i Lillehammer Kunnskapspark. Hun er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra næringslivet innen markedsføring og merkevarebygging, innovasjon og ledelse.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L