Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingvild Bjerkeland

Tittel: Stipendiat visuelle medier
E-post: ingvild.bjerkelandSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Ingvild Bjerkeland (Foto: Erland Flaten)

Utdanning: Master i film- og fjernsynsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer

Forskningsfelt: National and Regional Cinema, regionen og regional identitet, regional filmproduksjon, norsk filmhistorie, kulturpolitikk, med vekt på filmpolitikk, barnefilm

Forskningsprofil: Mitt pågående PhD prosjekt undersøker regionaliseringen av den norske filmsektoren i lys av kulturpolitiske endringer på nasjonalt og europeisk nivå. Videre ser jeg på hvilke konsekvenser disse strukturelle og økonomiske endringene har for norsk film som en nasjonal og regional identitetsmarkør. På MA nivå undersøkte jeg norsk barnefilms historie fra 1944 til 2008.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: PhD prosjektet Images of the region- a study of the new regional cinema(s) of Norway.

Undervisning: BA film- og fjernsynsvitenskap

Relevante verv: Vararepresentant for stipendiatene i Forskningsutvalget ved HIL

Publikasjoner

In English

Title: PhD student and Lecturer, Lillehammer University College

Education: MA i Film- and Television Studies, Lillehammer University College

Research Interests: National and Regional Cinema, Region og regional identity, Regional filmproduction, Norwegian filmhistory, Cultural policy, in particular film policy, Children’s films

Research profile: My PhD project is a study of the regionalisation of the Norwegian film sector in light of recent developments in cultural policy in Europe. This project in particular focuses on the concept of regional cinema and how structural and economic changes affect cinema as an identity marker. My MA project was a study of the Norwegian Children’s film from 1944 to 2008.

Ongoing /recent reserach projects: The PhD project Images of the region- a study of the new regional cinema(s) of Norway.

Teaching: BA Film- and Television Studies

Positions held: Representative (alternate) for the PhD students in the Comitee for Research at Lillehammer University College

Publications    

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L