Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Steven Connolley

Tittel: Stipendiat statsvitenskap
E-post: steven.connolleySPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 63
Profil i databasen Cristin
Steven Connolley

Steven Connolley er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting - SIT - ved HiL.

Fagområde: Statsvitenskap

Arbeidstittel på avhandling: Liberal E-Democracy and Political Associations in Civil Society

Gradsgivende institusjon: Universitetet i Oslo (INTOP)

Oppstart: 01. februar 2010

Hovedveileder og biveileder: Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, UiO og Jon Helge Lesjø, HiL

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L