Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Ph.d.-kurs/ PhD courses > Ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling

Ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling

Tid og sted:  30. januar – 3. februar 2017 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Har du lyst til å lære om hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultatene dine via film, tv eller nett? Rammen for dette kurset er en kultur hvor de audiovisuelle medier har en stadig sterkere posisjon. Mens tradisjonell forskningsformidling gjerne er tekstbasert, utforsker dette kurset formidling gjennom digitale medier, film og fjernsyn. Eksempler på dette er videoessays (se for eksempel «Style in the Wire» av Erlend Lavik), kortfilm (som «For Linnea» av Kerstin Søderstrøm/Filmmakeriet) og digitale fortellinger (Filmkomponist Gunnar Sønstervold av Tore Helseth).

I kurset får du trening i å takle intervjusituasjonen foran kameraet med pågående fjernsynsjournalister, og du får anledning til å lage en kort videofortelling om eget forskningsprosjekt i samarbeid med lærere som har lang erfaring med audiovisuell forskningsformidling. Disse aktivitetene skjer i et samspill med forelesninger, gruppesamtaler og litteraturstudier som danner basis for innsikt og refleksjoner når det gjelder journalistiske arbeidsmetoder, etiske retningslinjer for forskningsformidling inklusive spørsmålet om opphavsrettigheter, og hvordan nettet best kan benyttes for å informere om aktuell forskningsvirksomhet.

Forelesere

Ansvarlig for kurset er professor Jan Anders Diesen og professor Yngve Nordkvelle, begge Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil det blir gjesteforelesninger med blant andre Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder av forskning. no, og Sara Brinch, førsteamanuensis i visuell kommunikasjon ved NTNU og medforfatter av boken "Populærvitenskap. Fjernsynet i kunnskapssamfunnet".

Studiepoeng /ECTS points

For studenter tatt opp i Ph.d.-programmet Audiovisuelle medier: fellesgrad mellom NTNU og Høgskolen i Innlandet, gir kurset 5 studiepoeng ved bestått eksamen. Studenter tilhørende andre institusjoner må søke godkjenning av studiepoeng ved sine respektive hjemmeinstitusjoner. For å bestå eksamen må to arbeidskrav og et refleksjonsnotat være godkjent.

Kurset er i hovedsak rettet mot Ph.d kandidater, men er åpnet for andre interesserte som har behov for å lære mer om hvordan de skal håndtere mediene. 

Påmelding

Interesserte ph.d.-kandidater og andre melder seg på ved å sende en epost til Mona Ødegaard, med følgende opplysninger:

  • Navn
  • (Fødselsnummer)
  • Adresse
  • E-post og mobil
  • Institusjon du er tilknyttet
  • Tittel for din ph.d.-avhandling samt et kort sammendrag om hva den handler om (max. 300 ord)

Kurset er gratis, men deltakere må selv dekke utgifter til kost og losji.

Søknadsfrist: 1. desember 2016

Merk at det er fortløpende opptak, og en begrensning på 10 plasser. Det betyr at kurset kan bli fullt selv om søknadsfristen ikke har gått ut, men du får uansett tilbakemelding om opptak innen 5. desember 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L