Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Veiledning > Felles sjekkliste for kandidat og veileder

Felles sjekkliste for kandidat og veileder

  • Fordeling av veiledningstiden.
  • Forventninger knyttet til veileders rolle og funksjon.
  • Forventninger knyttet til kandidatens rolle.
  • Hvor ofte kandidat skal legge fram rapporter og utkast for veileder.
  • Forventninger knyttet til hvor mange ganger veileder skal lese igjennom teksten fra førsteutkast til ferdig tekst.
  • Evaluering underveis av veiledningsforholdet.
  • Utarbeidelse av utdannings- og framdriftsplan i oppstartsfasen. Senere, med utgangspunkt i denne planen, skal framdriften evalueres og eventuelt gjøre nødvendige korrigeringer og tiltak. 
Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 09.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L