Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Veiledning > Sjekkliste for doktorgradskandidaten

Sjekkliste for doktorgradskandidaten

  • legge fram utkast til deler av avhandlingen etter avtale med veilederen, og i samsvar med prosjektbeskrivelsen.
  • gjennomføre opplæringsdelen i samsvar med framdriftsplanen
  • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet 
Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 09.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L