Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Veiledning > Sjekkliste for medveileder

Sjekkliste for medveileder

  • Være oppdatert om progresjon og bidra til at avhandlingen blir ferdig innenfor tidsrammen.
  • Delta sammen med hovedveileder og/eller jevnlige koordineringssamtaler med hovedveileder.
  • Bidra til kontinuitet dersom hovedveileder ikke er tilstede.
  • Delta på midtveisevalueringer.
  • Introdusere kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer.
Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 09.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L