Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningshistorier > Forskningshistorier

Forskningshistorier

Forskningshistorierer er en artikkelserie som setter fokus på enkeltforskere, forskningsmiljøer og andre forskningsrelevante temaer ved HiL. Hensikten er å gi et innblikk i forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår ved Hil, å framheve den store arbeidsinnsatsen som legges ned, og å formidle entusiasmen og gløden i forskerkollegiet. 

Artikkelserien starter med tre artikler om forskere og deres forskning. Fellesnevneren for disse tre forskerne er deres store forskningsproduksjon. Ellers er det svært forskjellige forskere, Noralv Veggeland som forsker på offentlig politikk, Stefan Snævarr som er filosof og Jenny Steinnes som forsker og underviser i skjæringspunktet mellom filosofi og det spesialpedagogiske feltet. Intervjuet med Steinnes kommer i januar 2014. 

Høgskolen har nettopp passert 900 publiseringspoeng i tellekantsystemet som startet opp i 2004, en ordning som tildels er kontroversiell. Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler. Vektingen er basert på hvert arbeids kombinasjon av forfatterandeler, publikasjonsform og kvalitetsnivå for publiseringskanalen.

Redaksjonen for denne serien er: Yvonne Fritze, Sigbjørn Hernes og Gro Vasbotten. Vi tar gjerne i mot tips og ideer. 

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 08.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L