Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Audiovisuelle medier (ph.d.)

Forskningssenter for audiovisuelle medier er et fagmiljø som arbeider målrettet for å styrke forskning, studieportefølje og regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor fagfeltet audiovisuelle medier. Senteret legger særlig vekt på å søke eksterne forskningsmidler, utvikle undervisningstilbud på nett og skape møteplasser for akademikere, studenter/ph.d.-kandidater og praktikere innen mediefaget.

Senteret står for driften av ph.d-utdanningen Audiovisuelle medier: Fellesgrad mellom NTNU og HINN i samarbeid med Senter for mediepedagogikk ved HINN. Forskningssenter for audiovisuelle medier har en faglig profil som samsvarer med ph.d-programmets kjerneområder: de audiovisuelle medienes estetikk, produksjonsforhold, historie og didaktikk.

Forskerne Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk har nylig gitt ut boka "Bak kamera - Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv". Artiklene i boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer.

Vi tilbyr ph.d-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk på Lillehammer 27. - 31. mars 2017. Frist for påmelding 24. februar 2017. Les mer om kurset

Har du lyst til å lære om hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultatene dine via film, tv eller nett? Meld deg på ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling 30. januar – 3. februar 2017 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Påmelding innen 1. desember 2016.

Kontakt oss

Faglig leder Roel Puijk
Tlf.: 61 28 83 13
E-post: roel.puijk@inn.no

Forskningssenter for audiovisuelle medier
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 350

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L